به گزارش اکو ایران، روند معاملات چک در هر ماه علامتی از توسعه کسب و کار بوده و نشان می دهد به طور کلی وضعیت نقدینگی در هر ماه در بنگاه ها به چه نحو بوده است؟

در همین رابطه آخرین گزارشی که از وضعیت چک های برگشتی منتشر شده نشان می دهد مجموع چک های مبادله شده در دومین ماه امسال برابر با تقریبا 274 هزار ملیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل تقریبا 41 درصد افزایش پیدا کرده است.

رشد چک های مبادله ای در ماه دوم امسال

به طور کلی در دومین ماه امسال تقریبا 274 هزار میلیارد تومان مجموع چک های وصولی و برگشتی بوده است. از این میزان 12 درصد برگشت خورده و 88 درصد نیز وصول شده است. 

این محاسبات در حوزه تعداد چک ها نشان می دهد 62 هزار و 668 عدد چک به طور کلی در اردیبهشت ماه صادر شده که 6 هزار و 125 تای آن برگشتی بوده است.

به عبارت دیگر ارزش سرانه هر چک مبادلاتی در کل کشور برابر با 4 میلیارد و 246 میلیون تومان بوده است. 

بررسی ها نشان می دهد سهم برگشتی چک ها نسبت به سال قبل تقریبا ثابت بوده اما از فروردین ماه بیشتر است.

چک

رشد 41 درصدی ارزش چک های صادر شده

بررسی سالانه مبلغ کل چک های صادرشده نشان می دهد این رقم در سال گذشته برابر با 194 هزار میلیارد تومان بوده که اکنون رشدی 41 درصدی داشته است.

این رقم در ماه گذشته برابر با 183 هزار میلیارد تومان بوده و در اردیبهشت تقریبا 50 درصد رشد ماهانه پیدا کرده است.

مقایسه چک های صادر شده در مقاطع قبلی نشان می دهد نسبت چک های برگشتی در سال گذشته مانند امسال در حدود 12 درصد بود. اما این رقم در قیاس با ماه قبل از 11.23 درصد 1 واحد درصد رشد پیدا کرده و افزایشی شده است.