به گزارش اکوایران، نقدینگی در ادیبهشت ماه امسال رشد 2.5 درصدی ثبت کرده و 120 همت به ماه قبل آن افزوده شده است. به طور کلی در اقتصاد ایران نقدینگی به دو جز تقسیم بندی می شود. پول و شبه پول.

بررسی‌های آماری از وضعیت رشد نقدینگی و اجزای آن در اردیبهشت ماه نشان می‌دهد حجم پول رشد قابل ملاحظه ای را در این مقطع ثبت کرده است.

رشد بالای حجم پول در اقتصاد ایران

براساس آمارهای بانک مرکزی حجم پول برابر با هزار و 9 هزار میلیارد تومان ثبت شده و در مقایسه با ماه گذشته تقریبا 57 هزار و 100 میلیارد تومان به آن اضافه شده است. این افزایش به لحاظ درصدی برابر با 6.04 درصد بوده که درمیان ماه های اخیر سطح بالایی به شمار می آید.

در همین رابطه مقایسه سالانه شاخص ها در این ماه نشان می دهد حجم اضافه شده پول به اقتصاد ایران در دوازده ماه اخیر برابر با 314 هزار و 800 میلیارد تومان بوده که به لحاظ درصدی حاکی از رشد 45.4 درصدی بوده است. نرخ رشدی که مقایسه ها نشان می دهند در بعد سالانه نیز میزان بالایی داشته است.

آمارها نشان می دهند از کل پول ثبت شده در اقتصاد ایران، 924 هزار میلیارد تومان سهم سپرده های دیداری بوده که 48.5 درصد نسبت به سال قبل رشد پیدا کرده است. مابقی به اسکناس و مسکوک در دست اشخاص تعلق داشته که در بازه یک ساله تقریبا 18.9 درصد افزایش پیدا کرده است.

نقدینگی

کاهش سهم شبه پول از نقدینگی

در سوی دیگر نقدینگی آمار شبه پول قرار دارد که غالبا به سپرده های بلند مدت دلالت دارد. طبق بررسی‌ها این شاخص در پایان اردیبهشت ماه به 3 هزار و 934 هزار میلیارد تومان رسیده که در قیاس با سال قبل خود 35.3 درصد رشد پیدا کرده است.

حجم افزایش ماهانه این متغیر تقریبا برابر با رشد درج شده در حجم پول بوده و برابر با 62 هزار و 700 میلیارد تومان به ثبت رسیده است.

این در حالی است که افزایش سالانه آن سه برابر پول رقم خورده و برابر با هزار و 28 میلیارد تومان به ثبت رسیده است.

در نهایت آمارها نشان دهنده آن است که از کل نقدینگی 4 هزار و 943 هزار میلیاردی اردیبهشت ماه سال جاری، سهم پول برابر با 20.4 درصد و سهم شبه پول معادل با 79.6 درصد ثبت شده است.

این در حالی است که در اغلب اوقات این سهم فراتر از 80 درصد برای شبه پول بوده و اکنون از این میزان پایین تر آمده است. به باور بسیاری از تحلیلگران رشد سهم پول می تواند تبعات تورمی بیشتری را برای جامعه به همراه داشته باشد که در این ماه این گونه بوده است.