آقادادی مدیرعامل شرکت بیمه کوثر در گفت‌وگو با اکوایران یادآور شد: زمانی رونق بازار سرمایه و پول بود و بیمه‌های زندگی تحت‌الشعاع خدمات این دو بازار قرار داشت. اما چالش‌های یک سال قبل مردم را ریسک‌گریز کرد و موجب شد تا دوباره از بازار بیمه استقبال شود و فرصت دوباره‌ای برای جذب منابع خرد و هدایت آن به بورس و سیستم بانکی در اختیار بیمه‌گران قرار گرفته است.

او از ارائه یک پیشنهاد به دولت خبر داد و گفت: بزودی اخبار خوبی منتشر می شود که با کسر از فیش‌های حقوقی دولتی‌ها مأموریت مهمی به صنعت بیمه سپرده می شود.