به گزارش اکوایران در حالی که صعود نرخ مواد غذایی در بازارهای جهانی باعث شده تا کشورهای فقیر آفریقایی در واردات مواد غذایی دچار چالش شوند، سومالی با چهارمین فصل متوالی خشکسالی روبرو است، این موضوع باعث می‌شود تا بخش قابل توجهی از مردم این کشور فقیر آفریقایی در معرض خطر گرسنگی مفرط قرار گیرند.

جنگ روسیه و اوکراین بازارهای غلات اصلی و روغن‌های خوراکی را به هم ریخته و از صعود قیمتی مواد غذایی حمایت کرده است.

براساس بیانیه برنامه جهانی غذا (WFP)، سازمان غذا و کشاورزی (FAO)، آژانس کودکان یونیسف، حدود 213 هزار نفر از  مردمان سومالی در معرض خطر گرسنگی هستند. این رقم حدود 3 برابر  بیشتر از آمار مورد پیش‌بینی در آوریل امسال است.

همچنین برآوردها از آن حکایت دارد که 7.1 میلیون نفر اهل سومالی که تقریبا نیمی از مردم این کشور را تشکیل می‌دهد با خطر ناامنی غذایی روبرو هستند. این ناامنی غذایی به این معنی است که این افراد به سختی می‌توانند حداقل کالری مورد نیاز خود را دریافت کنند و ممکن است برای زنده ماندن مجبور به فروش دارایی باشند.

الخدر دلوم، مدیر کشوری برنامه جهانی غذا در سومالی، گفت: زندگی آسیب پذیرترین اقشار جامعه به‌دلیل سوءتغذیه و گرسنگی در خطر است، ما نمی‌توانیم منتظر اعلام قحطی باشیم.

به گفته آژانس‌های سازمان ملل متحد، از اواسط سال 2021، حدود 3 میلیون دام در سومالی به دلیل خشکسالی تلف شده‌اند. این امر چالش تامین امن غذا در این کشور را با چالش به مراتب بیشتری مواجه می‌کند.

برنامه واکنش بشردوستانه 2022 سازمان ملل متحد تا به امروز تنها 18 درصد بودجه مورد نیاز سومالی برای مقابله با ناامنی غذایی را تامین کرده است. در این شرایط تورم مواد غذایی و کمبود غذا در سایر نقاط دنیا باعث شده تا سومالی مجبور به رقابت با سایر کشورهای ضعیف برای تامین بودجه باشد.

در سال 2011، شرایط قحطی حدود یک چهارم میلیون نفر را در سومالی کشت.