به گزارش اکوایران، در روز جمعه 31 تیر ماه تعدادی از مجامع شرکت‌های بورسی برگزار شد. سهامداران نماد کباده (شرکت تولید خاک نسوز استقلال آباده) به «مجمع عمومی عادی سالیانه» رفتند و تصویب صورت‌های مالی و تقسیم سود در دستور کار سهامداران بود.

سهامداران غنیلی (شرکت تولیدی نیلی صنعت کرمان) نیز جلسه «مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 29 اسفند 1400» را برگزار کردند و درباره تصویب صورت‌های مالی و تقسیم سود تصمیم گرفتند. 

سهامداران نمادهای تکشا (شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی)، بهیر (شرکت سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند)، شلرد (شرکت کود شیمیایی اوره لردگان)، آینده (شرکت بازرگانی آینده سازان بهشت پارس) و ساذری (شرکت آذریت) نیز به مجمع عمومی عادی سالیانه رفتند که دستور جلسه همه آن‌ها، تصویب صورت‌های مالی و تقسیم سود بود.