علی رضاپور، تحلیل‌گر بازارهای مالی در برنامه مارکت‌تایمز می‌گوید بیت‌کوین برای ادامه رشد خود نیاز به دلایل محکمی از طرف فدرال رزرو دارد که نرخ بهره افزایش چندانی پیدا نکند. توضیحات تحلیل‌گر مارکت‌تایمز را در این زمینه ببینید.