به گزارش اکوایران، تحلیل بنیادی 5 نماد از گروه فلزات اساسی؛ کویر (شرکت فولاد سپید فراب کویر)، فسازان (شرکت تولیدی غلتک سازان سپاهان)، فسرب (شرکت ملی سرب و روی ایران)، ذوب (ذوب آهن اصفهان) و فجهان (مجتمع تولیدی جهان فولاد سیرجان) را در لینک‌های زیر بخوانید؛ 

تحلیل سهام کویر / رکورد شکنی در فروش

فسازان در کف حمایت / مجموع درآمد 5 ماهه به اندازه ارزش بازاری

تحلیل سهام فسرب؛ افت قیمتی در مرداد

ورود سرمایه به سهام ذوب / رشد 27 درصدی فروش ماهانه ذوب آهن اصفهان

بررسی سهام فجهان / تلاش برای فروش بالای هزار میلیارد تومانی در ماه