به گزارش اکوایران، در آخرین روز معاملاتی هفته ارزش معاملات کل بازار سهام با کاهش 14 درصدی به رقم 7 هزار و 259 میلیارد تومان رسید. 

عمیق‌تر شدن رکود

ارزش معاملات خرد نیز برای سومین روز متوالی نزول کرد و با افت 3 درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم 4 هزار و 169 میلیارد تومان رسید که کمترین رقم در دو هفته اخیر است. ارزش معاملات خرد 57 درصد از ارزش کل معاملات بازار را شامل می‌شود. 

در این هفته، میانگین ارزش معاملات خرد بورس 4  هزار و 578 میلیارد تومان بود که نسبت به رقم 6 هزار و 192 میلیاردی هفته پیشین، افت 26 درصدی داشته است.

روز چهارشنبه ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه هزار و 518 میلیارد تومان بود که 21 درصد از ارزش کل معاملات بازار سرمایه را تشکیل می‌دهد.

سهم‌های پُرمعامله

در معاملات امروز نماد بورس (شرکت بورس اوراق بهادار تهران) بیشترین ارزش معاملات بازار سهام را به خود اختصاص داد که ارزش معاملات آن 124 میلیارد تومان بود.

پس از بورس، پترول بیشترین ارزش معاملات را داشت و نماد خبهمن رتبه سوم بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد و پس از آن شفن و ثشاهد در رتبه‌های بعدی بیشترین ارزش معاملات قرار گرفتند.

در جدول حجم معاملات امروز خبهمن (خودروسازی بهمن) با تعداد 467 میلیون و 16 هزار و 700 سهم در صدر قرار گرفته است. پترول در رتبه دوم بیشترین حجم معاملات بازار قرار گرفت و رتبه سوم به خگستر تعلق داشت. کرمان و وبملت در رتبه‌های بعدی بیشترین حجم معاملات بازار قرار داشتند.

بورس