دلار در هرات ۲۹۷۳۰ تومان و در سلیمانیه نیز ۲۹۸۸۰ تومان است.

حباب دلار نسبت به درهم امروز ۲۴۲- تومان رسید که نشانه اندکی بهبود در تقاضای دلار در بازار است.

هر قطعه سکه امامی امروز در بازار با نرخ ۱۳ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان و ربع سکه ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به فروش می رسد.