برنامه بورس

منتظر شوک بعد از بازگشت دامنه باشیم؟

از بیست و پنج اردیبهشت مصوب شد که با تغییر حجم مبنا، دامنه نوسانات نیز به حالت عادی خود بازگردد.

این امر چه تغییری میتواند در روند معاملات ایجاد کند؟ آیا می‌توان امید داشت که شرایط بازار سرمایه بهبود پیدا کند؟ امروز با محمد خبری زاد ضمن بررسی این سوالات، به ابهام در خصوص محاسبه شناسایی سود بانک ملت پرداخته‌ایم.


 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد