اکوایران در این برنامه در گفت و گو با امیر صباغ مدیر توسعه و سرمایه گذاری ایمیدرو به این موضوع پرداخته است.