به گزارش اکوایران: براساس داده های اعلام شده از سوی گمرک از ابتدای سال تا پایان بهمن ماه، ۹۲ میلیون و ۲۵۶ هزار و ۲۱۹ تن کالا به ارزش ۴۶ میلیارد و ۲۴۵میلیون و ۷۱۶هزار و ۶۳دلار بین ایران و ۱۵کشور همسایه تبادل شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۶میلیون و ۷۱۲هزار تن کالا و ۱۳میلیارد و ۷۸۳میلیون دلار بیشتر تبادل شده که با رشد ۲۲درصدی در وزن و ۴۲درصدی در ارزش کالاهای تبادل شده همراه بوده است.

براساس این آمار، ۷۰میلیون و ۲۵۹هزار و ۶۳۶تن کالا به ارزش ۲۳میلیارد و ۵۲۸میلیون و ۴۲۸هزار و ۲۵۷دلار، سهم صادرات ایران به کشورهای همسایه بوده که  ۱۳درصد در وزن و ۲۸درصد در ارزش نسبت به مدت مشابه رشد داشته است.

میزان صادرات به کشورهای همسایه

روح الله لطیفی، سخنگوی گمرک نیز درباره میزان صادرات به کشورهای همسایه گفت: عراق با هشت میلیارد و ۲۲۲میلیون دلار و رشد ۲۰درصدی،ترکیه با پنج میلیارد و ۶۰۷ میلیون دلار و رشد ۱۵۱درصدی، امارات با یک میلیارد و ۹۱۲میلیون دلار و رشد یک درصدی، افغانستان با یک میلیارد و ۶۵۵میلیون دلار و کاهش ۲۱درصدی و پاکستان با یک میلیارد و ۱۲۹میلیون دلار و رشد ۲۵درصدی، به ترتیب پنج مقصد صادرات کالاهای ایرانی به همسایگان بود.

او افزود: عمان با ۶۳۸میلیون دلار و رشد ۶۳درصدی،روسیه با ۵۳۹میلیون دلار و رشد ۲۰درصدی،آذربایجان با ۴۹۲میلیون دلار و رشد پنج درصدی، ترکمنستان با ۳۰۰میلیون دلار و رشد ۱۶۰درصدی،ارمنستان با ۲۷۹میلیون دلار و کاهش دو درصدی، قزاقستان با ۱۶۵میلیون دلار و رشد۴۳درصدی، کویت با ۱۳۹میلیون دلار (بدون تغییر)، قطر با ۱۲۵میلیون دلار و کاهش ۲۱درصدی،بحرین با ۸,۱میلیون دلار و رشد ۱۱ درصدی و عربستان با ۴۲۹هزار دلار در رتبه های بعدی خرید کالای ایرانی در بین همسایگان قرار دارند.

سخنگوی گمرک درباره واردات از کشورهای همسایه گفت: از ابتدای سال تا پایان بهمن ماه، ۲۱میلیون و ۹۹۶هزار و ۵۸۳تن کالا به ارزش ۲۲میلیارد و ۷۱۷میلیون و ۲۸۷هزار و ۸۰۶دلار، کالای مورد نیاز کشور  از طریق کشورهای همسایه تامین شد که نسبت به مدت مشابه، ۶۵درصد در وزن و ۶۲درصد در ارزش افزایش داشته است.

او درباره میزان واردات از همسایگان گفت: امارات با فروش ۱۴میلیارد و ۵۶۶میلیون دلار و رشد ۷۲درصدی،ترکیه با ۴میلیارد و ۷۰۳میلیون دلار و رشد ۲۲درصدی،روسیه با یک میلیارد و ۴۵۱میلیون دلار و رشد ۵۲درصدی،عراق با یک میلیارد و ۴۹میلیون دلار و رشد ۷۸۰درصدی و عمان با ۵۱۵میلیون دلار و رشد ۲۷درصدی،پنج کشور تامین کننده کالاهای مورد نیاز کشور در بین همسایگان بودند.

او افزود: تجارت ایران با پاکستان با ۲۵۱,۶میلیون دلار بود که حدود ۵۸ درصد رشد داشت. قزاقستان با ۵۶.۳میلیون دلار و رشد ۵۷درصدی، آذربایجان با ۳۵.۸میلیون دلار و رشد ۶۶درصدی، ترکمنستان با ۳۰میلیون دلار و رشد ۶۴درصدی،ارمنستان با ۱۸.۲میلیون دلار و رشد ۲۱درصدی، افغانستان با ۱۷.۹میلیون دلار و رشد ۴۷۶درصدی،کویت با ۱۳.۳میلیون دلار و رشد۹۴درصدی، قطر با ۷.۸میلیون دلار و کاهش یک درصدی و بحرین با ۱.۴میلیون دلار و رشد ۳۷۹درصدی به ترتیب دیگر  تامین کنندگان  کالاهای مورد نیاز کشور در بین همسایگان در ۱۱ماهه سال ۱۴۰۰بودند.