به گزارش اکوایران؛ نرخ جدید آرد صنف و صنعت بر اساس درخواست وزارت جهاد کشاورزی و تایید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای سال جاری براساس درصد سبوس گرفته شده از آرد اعلام شد. براساس مصوبه جدید، نرخ آرد ۱۸ درصد سبوس‌گیری شده به ازای هر کیلو 15 هزار و 700 تومان، آرد ۲۱ درصد سبوس‌گیری شده 16 هزار تومان و آرد ۲۷ درصد سبوس‌گیری شده 16 هزار و 900 تومان تعیین شد و موجب شد تا زمان اجرایی شدن طرح افزایش قیمت آرد آزاد، سامانه قیمت گذاری روی آزادپزها بسته شود.   

محمدجواد کرمی، رئیس اتحادیه نان‌های حجیم و نیمه حجیم در گفت و گوی با «اکوایران» با اعلام خبر بسته شدن سامانه واحدهای آرد شرکت بازرگانی دولتی می گوید: واحدهای نان پزی آرد مورد نیاز خود را از این سامانه تهیه می کنند، اما از روز گذشته و با مراجعه به سامانه متوجه بسته شدن این سامانه شدیم که با پیگیری ها به ما اعلام شد نرخ آرد برای نان‌های حجیم و نیمه حجیم افزایش یافته است اقدامی که بدون اطلاع اتحادیه صورت گرفته و سردرگمی فعالان این بخش را به همراه داشته است .

به گفته رئیس اتحادیه نان‌های حجیم و نیمه حجیم، قیمت آرد مصرفی نان های حجیم و نیمه حجم پیش از این اقدام کیلویی هزار و 750 تومان بود، اما در حال حاضر به کیلویی 16 هزار تومان رسیده است که با توجه به قیمت گذاری جدید آرد تخصیص یافته به این گروه مشمول آرد با 21 درصد سبوس خواهد بود.