به گزارش اکوایران: سفیر فرانسه در تهران با اعلام این خبر عنوان کرد که سال گذشته 20 درصد واردات ایران از اتحادیه اروپا صورت گرفته است افزود: اتحادیه اروپا بزرگترین بازیگر در حوزه کمک به تجارت کشورها و تنظیم روابط تجاری با کشورهای جهان است از سوی دیگر اتحادیه اروپا متعهد به روابط تجاری و اقتصادی مناسب با ایران است و با تامین مالی که انجام داده، مبلغ ۸ میلیون یورو به این پروژه اختصاص داده است.

وی همچنین با اشاره به تدوین استراتژی ملی صادرات توسط سازمان توسعه تجارت در همکاری با مرکز بین المللی تجارت افزود: این اتحادیه همچنین به منظور تداوم روند صادرات آبزیان از ایران، نسبت به تجهیز آزمایشگاه مربوط به محموله‌های صادراتی در ایران و فراهم شدن امکان ‌سنجش محموله‌های صادراتی به اروپا کمک کرده است.

 خبر بعدی که امروز از سوی سفیر فرانسه اعلام شد به خبر استراتژی همکاری ۷ ساله  ایران با اتحادیه اروپا باز می گردد، براساس این استراتژی همکاری، ۸۷ میلیون یورو به مجموعه پروژه‌های مختلف در ایران اختصاص داده شده است که ۷ میلیون یورو از این مبلغ به پروژه‌ همکاری در حوزه تجارت اختصاص پیدا کرده است.

 وی همچنین نسبت به روند مذاکرات و احیای برجام گفت: اتحادیه اروپا فعالانه در مذاکرات برجام حضور داشته و امیدوار به افزایش همکاری‌های تجاری با رفع تحریم‌هاست.