به گزارش اکوایران: ارزیابی عملکرد 28 کالای منتخب صنعتی در 12 ماه منتهی به اسفند 1400 نشان از آن دارد که از میان کالاهای منتخب 16 محصول رشد تولید داشته اند و 12 محصول نیز افت تولید را ثبت کرده اند. با توجه به داده های اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت هر چند داده های اعلام شده از مثبت شدن روند تولید در کشور حکایت دارد، اما لب مرز بودن این روند نگرانی هایی را به وجود آورده که با کوچکترین تغییری شاهد معکوس شدن این روند باشیم. این لغزش در گزارش شاخص مدیران خرید از بنگاههای صنعتی در فروردین ماه نمایان شد، بطوریکه در اولین ماه 1401 عدد به دست آمده برای شاخص مدیران خرید برابر با 37.02 بوده که کمترین مقدار در 24 ماه اخیر به حساب می آید این امر نشان می دهد که لغزش پیش بینی شده در حال شکل گیری است.

رصد داده های اعلام شده از سوی وزارت صمت نشان دهنده آن است که بیشترین رشد تولید در مدت زمان مورد بررسی به «کامیون، کامیونت و کشنده»،«اتوبوس،مینی بوس و ون»، «چرم»، «روغن ساخته شده نباتی» و «ماشین لباسشویی» اختصاص داشته است.

از سوی دیگر براساس داده‌های اعلام شده می‌توان گفت «الیاف اکریلیک»، «سموم دفع آفات نباتی»، »،«پودرشوینده»، «الکتروموتور» و «فیبر» مدت زمان مورد بررسی را با افت تولید سپری کرده‌اند.

وضعیت تولیدات صنعتی

رصد داده های اعلام شده از سوی وزارت صمت نشان دهنده آن است که بیشترین رشد تولید در مدت زمان مورد بررسی به «کامیون، کامیونت و کشنده»، «اتوبوس،مینی بوس و ون»، «چرم»، «روغن ساخته شده نباتی»،و «ماشین لباسشویی» اختصاص داشته است.

براساس داده های اعلام شده از سوی وزارت صمت می توان گفت تولید « کامیون، کامیونت و کشنده» نسبت به مدت مشابه سال قبل بیشترین رشد را داشته، بطوریکه برای این گروه رشد 101.2 درصدی ثبت شده است. مجموع تولید «کامیون، کامیونت و کشنده» در مدت زمان مورد بررسی برابر با 13 هزار و 213 دستگاه بوده این در حالی که در مدت زمان مشابه سال قبل 6 هزار و 568 دستگاه کامیون، کامیونت و کشنده در کشور تولید شده بود.

«اتوبوس،مینی بوس و ون» تولیدی نیز در این مدت رشدی 44.2 درصدی داشته است. در این مدت در مجموع 2 هزار و 761 دستگاه اتوبوس،مینی بوس و ون در کشور تولید شده است.

داده های اعلام شده حکایت از آن دارد که «چرم» تولیدی کشور در مدت زمان مورد بررسی رشدی 32.1 درصدی داشته است. مجموع چرم تولیدی در کشور برابر با 57 میلیون و 700 فوت مربع بوده است.

«روغن ساخته شده نباتی» نیز در این مدت رشدی 25.3درصدی داشته است. براساس داده های اعلام شده در مدت زمان مورد بررسی در مجموع 2 میلیون و 28 هزار تن روغن ساخته شده نباتی در کشور تولید شده است.

اما «ماشین لباس شویی» تولیدی در کشور نیز در این مدت برابر با یک میلیون و 456 هزار دستگاه بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی 20درصد داشته است.

محصولات صنعتی با بیشترین افت

ازسوی دیگر، با رصد داده‌‌های اعلام شده می‌‌توان گفت در دوره زمانی مورد بررسی بیشترین افت تولید «الیاف اکریلیک»، «سموم دفع آفات نباتی»، »،«پودرشوینده»، «الکتروموتور» و «فیبر» مدت زمان مورد بررسی را با افت تولید سپری کرده‌اند.

براساس داده های اعلام شده  در این مدت الیاف اکریلیک تولیدی در این مدت افتی 76درصدی داشته و سموم دفع آفات نباتی نیز در این مدت افتی 29.1 درصدی داشته است. همچنین در این مدت پودرشوینده با افت 19.3 درصدی را ثبت کرده است. الکتروموتور و فیبر نیز به ترتیب افتی 18.6 و 15.2 درصدی داشته است.