به گزارش اکوایران؛ براساس مصوبه جلسه انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران قیمت محصولات شوینده دستی و ماشینی ، شامپو و صابون و خمیردندان و سایر محصولات شوینده و بهداشتی از ابتدای خرداد ماه با افزایش خواهد یافت.

در مصوبه اولیه هیات مدیره انجمن صنایع شوینده بهداشتی و آرایشی محصولات شوینده و آرایشی رشدی 50 تا 80 درصدی پیش بینی شده که این رشد در مذاکرات صورت گرفته و توصیه های هیات مدیره انجمن تعدیل شده است. براساس توافق جدید اعضای هیات مدیره انجمن توافق کرده اند با توجه به شرایط کنونی و به منطور حمایت از مصرف کنندگان محصولات این صنعت و همراهی با دولت مرحله اول تعدیل قیمت محصولات را از تاریخ 26 اردیبهشت سال جاری و از تاریخ یک خرداد سال جاری محصولات با قیمت های جدید به منظور جلوگیری از هر گونه کمبودی در بازار عرضه شود.

در این نامه به این نکته نیز اشاره شده است که مابه التفاوت افزایش قیمت مصوب با قیمت های کارشناسی هیات مدیره انجمن در صورتعدم افزایش قیمت مواد اولیه و سایر نهاده های تولید حداکثر ظرف مدت دوماه اعمال خواهد شد. (صابون و خمیردندان 30 درصد ، پودروهای شوینده 20 درصد و سایر محصولات شوینده و بهداشتی 10 درصد افزایش قیمت خواهند یافت).