به گزارش اکوایران: ایران نیز که بخش قابل توجهی از غلات و دانه های روغنی خود را از دو کشور روسیه و اوکراین تامین می کند در حال حاضر در کنار پیدا کردن کشورهای جایگزین افزیش زمین های زیرکشت کلزا را در دستور کار قرار داده تا به این طریق بتواند در کنار واردات بخشی از نیاز خود را از این طریق برطرف کند. به گزارش شرکت مادر تخصصی دولتی در حال حاضر، بیش از ۱۸۳ هزار هکتار از زمین‌های کشور زیر کشت کلزا قرار دارد که از زمین های زیر کشت حدود ۲۹۵ هزار تن دانه روغنی برداشت می‌شود. با توجه به نیاز کشور به کلزا دولت سعی دارد تا با اجرای طرح خرید تضمینی و با افزایش سطح زیر کشت این محصول استراتژیک میزان وابستگی به روغن‌های وارداتی را کاهش دهد تا بتواند از بحران کنونی عبور کند.

با توجه به اهمیت کلزا این سوال مطرح می شود که در حال حاضر چه استان هایی بیشترین سهم را در تولید کلزا دارند؟ براساس ارزیابی ها استان گلستان با بیش از ۵۱ هزار هکتار سطح زیر کشت و برداشت ۸۰ هزار تن کلزا در رتبه نخست قرار دارد. بعد از استان گلستان، استان خوزستان با ۴۵ هزار و ۵۰۰ هکتار سطح زیر کشت و برداشت ۷۶ هزار تن کلزا در رتبه دوم قرار دارد و استان‌های فارس، خراسان شمالی، اردبیل، مازندران، سیستان و بلوچستان، کرمان، آذربایجان غربی، سمنان و اصفهان نیز از دیگر تولیدکنندگان عمده دانه‌های روغنی و کلزا در کشور هستند.

در حال حاضر ۱۵۰ هزار تن از روغن خوراکی مورد نیاز سالانه کشور در داخل و یک و نیم میلیون تن نیز از محل واردات تأمین می‌شود و با برنامه‌ریزی به عمل آمده برای توسعه کشت کلزا و سایر دانه‌های روغنی از طریق اقدامات حمایتی همچون کشت قراردادی، انتظار می‌رود با افزایش تولید، میزان خودکفایی کشورمان در زمینه روغن مصرفی به تدریج تا ۵۰ درصد افزایش یابد.