به گزارش اکوایران؛ ارزیابی قیمت کالای اساسی در مدت زمان مورد بررسی نسبت به مدت مشابه سال 1399 نشان دهنده آن است که در سال 1400 «موز درجه یک» با کاهش 27.2 درصدی قیمت نسبت به مدت مشابه سال قبل در بازار روبرو بوده است. با این شرایط این کالا بیشتر کاهش قیمت را در این مدت به خود اختصاص داده است. آمار اعلام شده از روند تغییر قیمت کالا در مدت زمان مورد بررسی نشان دهنده آن که بیشترین افت قیمت کالای اساسی در  سال 1400 برابر با 27.2 درصد بوده و کمترین افت قیمت نیز 5.5 درصد بوده است.

براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مدت زمان مورد بررسی «موز درجه یک»، «کنجاله سویا داخلی»، «لاستیک پرایدی بارز»، «لاستیک بارز سمندی/ال نود» و «ماسک سه لایه صنعتی (قیمت در داروخانه)» بیشترین کاهش قیمت را در اسفند 1400 به خود اختصاص داده اند.

بیشترین کاهش قیمت به کدام کالا رسید؟

بررسی های صورت گرفته نشان دهنده آن است که در مدت زمان مورد بررسی قیمت هر کیلو «موز درجه یک » در اسفند 1400 در بازار به کیلویی 37 هزار و 368 هزار تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهشی 27.2 درصدی داشت. «موز درجه یک در بازار» در مدت مشابه سال قبل در بازار کیلویی 51 هزار و 349 هزار تومان خرید و فروش می شد.

اما قیمت «کنجاله سویا داخلی» در اسفند 1400 براساس ارزیابی ها در اسفند ماه افتی 26 درصدی داشته است. ارزیابی قیمت ها نشان دهنده آن است که در اسفند سال گذشته قیمت هر کیلو کنجاله سویا نسبت به مدت مشابه سال قبل 26 درصد کاهش داشته و قیمت آن به کیلویی 75 هزار و 619 تومان رسیده است. «کنجاله سویا داخلی» سال 99 کیلویی 102 هزار و 202 تومان در بازار معامله می شد.

رصد لیست 100 قلم کالای اساسی همچنین نشان دهنده آن است که «لاستیک بارز سمندی/ال نود» در این مدت افت 12.8 درصدی قیمت داشته است. براساس ارزیابی ها قیمت هر حلقه لاستیک لاستیک بارز سمندی/ال نود» در بازار به 553 هزار و 752 تومان رسیده است. اما قیمت «ماسک سه لایه صنعتی (قیمت در داروخانه)» که با شیوع کرونا در بازار هم کمیاب شده بوده بود و هم قیمت آن افزایش عجیبی داشت با فروکش کردن تب این بیماری کاهشی شد. براساس ارزیابی ها در اسفند ماه قیمت این کالا کاهش در بازار کاهش 6.5 درصدی داشته است. در اسفند سال گذشته قیمت هر عدد ماسک به هزار و 54 تومان رسید. البته با توجه با اجرای طرح اصلاح قیمت ها باید برای سال جاری منتظر تغییرات بسیاری در فهرست 100 قلم کالای اساسی باشیم.