آخرین اخبار قیمت کالا

اکوایران: شیوه جدید تعیین قیمت کالا با چه هدفی صورت گرفته؛ با این تغییر کفه قیمت گذاری به سمت تولیدکنندگان سنگین خواهد شد یا مصرف کنندگان از این تغییر سود خواهند برد.
اکوایران: از میان 100 قلم کالای اساسی و مهم مورد ارزیابی شده در اسفند 1400 کدام کالاها در بازار افت قیمت داشته اند؟
اکوایران: رکورددار رشد قیمت در میان کالاهای اساسی و مهم در اسفند 1400 از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی شدند.
اکوایران: رصد قیمتی سالانه کالاهای اساسی در بهمن 1400 نسبت به بهمن سال گذشته نشان دهنده آن است که سیب زمینی در مدت زمان مورد بررسی رکوددار رشد قیمت در میان کالاهای اساسی بوده است.
اکوایران؛ رصد روند رشد ماهانه قیمت کالاهای اساسی در دی1400 نسبت به ماه قبل نشان دهنده آن است که «کاغذ روزنامه وارداتی» در این ماه بیشترین رشد قیمت را به خود اختصاص داده است.
۱۴:۳۰
تعیین نرخ کالا ها؛ به نفع اقتصاد و یا به ضرر آن؟
نیم نگاهی به شرایط حاکم در بازار نشان دهنده آن است که مدیریــت بــازار بــا رویکردهــای ســنتی و به تبع آن گسترش مداخلات دولت منجر به بهم ریختگی بیش از پیش بازار شده است. بطوریکه اتکا به شیوه های سنتی پیدایـش عـدم تعـادل در حـوزه قیمت‌هـا و بـروز تـورم را به همراه داشته است.
۰۱:۳۱
گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده و تورم ماه بهمن توسط وزارت رفاه منتشر شده است و بر اساس این گزارش قند، شکر، سبزیجات، میوه و خشکبار بیش‌ترین تاثیر را بر نرخ تورم داشتند.
۱