به گزارش اکوایران؛ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور چهارم تیرماه سال جاری در نامه ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور درخواست کاهش مالیات واحدهای تولیدی به منظور کاهش هزینه های تولید و تورم را مطرح کرده بود؛ حال در پاسخ به نامه داود منظور رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور احسان خاندوزی با کاهش مالیات علی‌الحساب واردات کالاهای غیرمصرفی موافقت کرد.

احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به نامه رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور که خواستار کاهش هزینه های تولید و تورم، مالیات علی الحساب واردات کالاهای غیرمصرفی (موضوع مقررات ماده 163 قانون مالیات های مستقیم) از تاریخ 16 تیر سال جاری (روز مالیات) تا پایان سال جاری شد. براساس این نامه از تاریخ مقرر تا پایان سال جاری مالیات کالاهای مذکور از 4درصد به 2 درصد کاهش خواهد یافت.

index