به گزارش اکوایران؛ ارزیابی های صورت گرفته نشان دهنده آن است که از سال 1393 تا 1395 رشد سالانه صادرات  روندی مثبت داشته و تا 27.4 درصد در سال 1395 ،افزایش یافته است. اما با تشدید تحریم ها و بروز محدودیت هایی برای صادرات برخی کالاهای عمده صادراتی ایران و همچنین محدود شدن امکان تبادلات مالی، از سال 1396 رشد صادرات کاهش یافت و طی سه سال (1397 الی 1399) منفی شد. متوسط رشد سالانه صادرات در این سه سال به منفی 11 درصد هم رسید. در دوره زمانی مورد بررسی تنها رشد صادرات منفی نشد، بلکه رشد واردات هم منفی بود و سالانه کاهشی حدود 30 درصدی داشت.

 اما در سال 1400 این روند شکسته شد و بعد از تجربه سه سال متوالی رشد منفی، صادرات، افزایش یافت و رشد آن به 5.2 درصد رسید که رشد همزمان صادرات نفتی و غیرنفتی در این افزایش موثر بوده است. در این سال رشد واردات هم به 24 درصد رسید که بالاترین رشد طی بازه زمانی 1391 الی 1400 است .  

صادرات 2

مشارکت تجارت در رشد اقتصادی

از سوی دیگر طی سال های 1391 الی 1400 مشارک صادرات کالاها و خدمات در رشد اقتصادی، طی نیمی از سال های دوره مثبت و طی نیمی دیگر نیز منفی بوده است . مشارک واردات کالاها و خدمات نیز در رشد مورد بررسی، در بازه زمانی مورد نظر طی شش سال مثبت و طی چهار سال دیگر منفی است .

به گزارش معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی ایران طی سه سال 1397 الی 1399 به دلیل تشدید تحریم ها و کاهش صادرات نفتی، نقش صادرات کالاها و خدمات در رشد اقتصادی کشور، کاهنده و منفی بود و در مقابل به دلیل محدود شدن واردات و کاهش آن، نقش واردات در رشد مثبت بود. میانگین مشارکت سالانه صادرات کالاها و خدمات در تامین رشد اقتصادی کشور طی سالهای 1390 الی 1400 حدود منفی 3.1 واحد درصد و برای واردات کالاها و خدمات، مثبت 12.9درصد است .

از سوی دیگر در سال 1400 ، افزایش صادرات کالاها و خدمات موجب شد تا مشارک آن در رشد 4.7 درصدی اقتصاد به حدود 0.75 واحد درصد برسد. افزایش واردات نیز اثر منفی 1.71 واحد درصدی در رشد این سال داشت و در مجموع خالص صادرات کالاها و خدمات، موجب تاثیر منفی 0.96 واحد درصدی در رشد 1400 شد.

صادرات 1