به گزارش اکوایران: بیک زاده اواسط اردیبهشت ماه و به حکم وزیر صمت به عنوان رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان انتخاب شد، اما تنها دو ماه پس از تصدی این حکم او از نیز سمت خود استعفاء داد. گزارش‌ها حاکی از این است که با این استعفاء وزیر صمت در حکمی سرپرست جدید سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را منصوب کرده است. براساس حکم  سید رضا فاطمی امین حسین فرهیدزاده به عنوان سرپرست جدید سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان منتخب شد.

بیک زاده در نامه‌ای به وزیر صمت شرایط حاکم بر بازار و نیاز به توان مضاعف در رأس مدیریت این سازمان و همچنین دلایل شخصی و مشکلات خانوادگی را عامل تقاضای استعفای خود عنوان کرده است.