به گزارش اکوایران؛ براساس گزارش شاخص مدیران خرید فعالان اقتصادی در خردادماه نسبت به قطعی بی‌برنامه برق ابراز نگرانی کرده‌اند و براساس نظرسنجی ها صورت گرفته در این ماه به‌غیراز موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده سایر مؤلفه‌های اصلی بیشتر از ۵۰ ثبت شده‌اند.

ارزیابی صورت گرفته نشان دهنده آن است که در خردادماه در میان شاخص های اصلی شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده» عدد 47.72 را کسب کرده که کمتر از 50 واحد بوده است. با نگاهی با سایر شاخص های اصلی می توان گفت این شاخص که یکی از شاخص های اصلی در بخش تولید محسوب می شود تنها شاخصی بود که عدد زیر 50 را به دست آورده و  سایر شاخص های اصلی توانسته اند  واحده بالای 50 را کسب کنند. به گزارش اتاق بازرگانی ایران افزایش نرخ ارز و به دنبال آن افزایش قیمت مواد اولیه در رقم این شاخص تأثیرگذار بوده است.

در جریان استخراج شاخص مدیران خرید، اگر عدد شاخص بیش از ۵۰ باشد، نشان دهنده این است که اقتصاد به سمت توسعه در حرکت است. اما اگر هر رقمی کمتر از ۵۰ باشد، به معنی قرار گرفتن اقتصاد در مسیر انقباض و رکود است. با این شرایط می توان گفت در بهمن ماه ماه شامخ کل اقتصاد ایران توانسته از مرز رکود عبور کند.