به گزارش اکوایران؛ این سازمان اعلام کرده مکاتبه منتشر شده از سوی این سازمان که در برخی رسانه ها منتشر شده است؛ به عنوان یک پیشنهاد اولیه در یکی از جلسات تنظیم بازار مطرح شده بود که در عمل قابلیت اجرا نداشته و در همان مقطع زمانی منتفی شده بود. ارسال این مکاتبه ناشی از عدم اطلاع از منتفی شدن این فرایند بوده است.

با این شرایط کماکان مرجع قیمت گذاری کالا و خدمات، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان است و در موارد خاص پیشنهاد این سازمان برای تایید در ستاد تنظیم بازار مطرح می شود.

یکی از مسوولین این سازمان در خصوص تعیین دفاترتخصصی برای تعیین قیمت نیز عنوان کرد:  دفاترتخصصی با توجه به تخصصی که دارند، می توانند درخواست های مطرح شده از سوی واحدهای تولیدی و صنوف را راحتر ارزیابی کنند و کار را برای قیمت گذاری جدید آسان تر سازند. این فرایند جدیدی نیست پیش از این نیز کارشناسان متخصص درخواست های مطرح شده را بررسی و در صورت نیاز درخواست به ستاد تنظیم‌بازار قیمت ارائه خواهد شد.