به گزارش اکوایران؛ اهمیت دیم‌کاری در کشور موجب شده تا برای سال جاری جهش تولید در دیم‌زارهای کشور در دستور کار قرار گیرد؛ بطوریکه وزیر جهادکشاورزی در همایش آغاز سال زراعی اعلام کرد که برای سال جاری پیش بینی شده که تولید در دیم‌زارهای کشور به سطح ۵.۲ میلیون هکتار برسد که  برای اجرای این طرح ۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است، اعبتاری که سید جواد ساداتی نژاد معتقد است این سرمایه گذاری در سال اول اجرا باز می گردد.

براساس پییش بینی‌ها قرار بود در سال جاری ۲.۴ میلیون هکتار به اجرای این طرح اضافه شود، اما در نهایت مسوولین تصمیم گرفتند تا علاوه بر این رقم، ۱.۲ میلیون هکتار هم به صورت داوطلبانه در کشور اجرایی کنند که با این شرایط سطح کل اجرا به ۵ میلیون هکتار خواهد رسید.

به گفته ساداتی نژاد؛ در دنیا کشت دیم اهمیت خاصی دارد، اما در کشور ما این نوع کشت تا حدودی فراموش شده است در حالی که فشار به آب‌های زیرزمینی و محیط زیست در شرایط دیم‌کاری بسیار کم است؛ در حال حاضر تنها ۸ درصد تولیدات کشاورزی ما از دیم‌زارها است در حالی که این رقم در دنیا ۶۰ تا ۷۰ درصد است.

یکی دیگیر از مواردی که ساداتی نژاد به آن اشاره کرد به موضوع کشاورزی قرارداری باز می گردد. به گفته او ۴۰ درصد تولید جهان در غالب کشاورزی قراردادی است اما در ایران یک درصد کشاورزی قراردادی انجام می‌شود. اگر کشت قراردادی در دیمزارها را دنبال کنیم بدون تردید سال آینده به مرز خودکفایی در تولید گندم خواهیم رسید و رسیدن به این مهم نیازمند تأمین مالی این پروژه است.