به گزارش اکوایران؛ کندی در روند احیای واحدهای راکد موجب شده تا از شهرک های صنعتی با عنوان قبرستان سوله های متروکه یاد کنند، بطوریکه بسیاری امید چندانی به احیای این واحدها ندارند، ناامید در خصوص احیای این واحدها در حالی است که در دوره های مختلف احیا این واحدهای تولیدی نیمه تعطیل و یا تعطیل در برنامه های مسوولین قرار داشته است، اما هنوز مسوولین در این خصوص راه بجایی نبرده اند.

شاید یکی از دلایلی که زمینه احیای این واحدها فراهم نمی شود به نبود آمار دقیق از تعداد این واحدها بازگردد؛ بطوریکه در این خصوص آمار مختلفی از واحدهای بلاتکیلف داده می شود.

به طور مثال امیرحسین مدنی معاون اول رئیس جمهور در نهضت احیا واحدهای تولیدی در ابتدا بر این نکته تاکید می کند که تعداد این واحدها چیزی در حدود 52 هزار واحد است، اما در نهایت به این نکته اشاره می کند که بررسی های جامع تر از وجود 100 هزار واحد نیمه تعطیل در کشور حکایت دارد آمار که از اختلاف دوبرابری واحدهای مشکل دار حکایت دارد. با توجه به نداشتن داده های آماری دقیق می توان گفت احیا و بازسازی این واحدها غیرممکن خواهد بود؛ چرا که امکان برنامه ریزی برای این واحدها وجود ندارد.

 براساس داده های اعلام شده از معاون اول رئیس جمهور در نهضت احیا واحدهای تولیدی در حال حاضر 52 هزار واحد تولیدی تعطیل و یا نیمه تعطیل در کشور شناسایی شده اند که از این تعداد تنها 20 درصد قابلیت احیا دارند؛ آمار اعلام شده از سوی این شورا در حالی است که براساس بررسی جامع تر تعداد واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل در کشور چیزی در حدود 100 هزار واحد ارزیابی می شوند؛ واحدهای تولیدی که از تکنولوژی قدیمی بهره می برند و امکان احیا ندارند و باید نسبت به تغییر وضعیت آنها اقدام کرد. در این خصوص نماینده معاون اول رئیس جمهور در نهضت احیا واحدهای تولیدی با بیان اینکه ۲۰ درصد از ۵۲ هزار واحد تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل شناسایی شده قابلیت احیا دارند گفت: بخش زیادی از این واحد ها به دلیل اینکه تکنولوژی قدیمی دارند و نیاز روز بازار را تامین نمی‌کنند باید تغییر وضعیت داده شوند.

 معاون اول رئیس جمهور در نهضت احیا واحدهای تولیدی با اشاره به اینکه 60 درصد تولید کشور معطل است عنوان کرد: بر اساس برآوردی که ما انجام داده‌ایم 52 هزار و 655 واحد تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل در کشور وجود دارد اما به اگر بررسی جامع‌تری در این ارتباط صورت گیرد بیش از 100 هزار واحد تولید در این وضعیت قرار دارند.

وی با اشاره به دلایل تعطیل این واحد‌های تولیدی تصریح کرد: بر اساس بررسی‌های انجام شده بخش زیادی از این واحد‌های تولیدی با مشکلات مدیریتی مواجه هستند به طور مثال واحد تولیدی آب‌بر در جایی ایجاد شده که دسترسی به آب وجود ندارد.

نماینده معاون اول رئیس جمهور در نهضت احیا واحد‌های تولیدی افزود: شهرک‌های صنعتی قبرستان سوله‌های متروکه هستند که تولید در آن‌ها متوقف شده در نهضت احیا به این واحد‌ها نیز توجه خواهد شد.