به گزارش اکوایران؛ داده های اعلام شده از  وضعیت تولید کالای منتخب معدنی و صنایع معدنی در مدت زمان مورد بررسی نشان دهنده آن است که از میان 10 محصول ارزیابی شده 5 محصول رشد تولید داشته اند و 5 محصول هم افت تولید را تجربه کرده اند. رشد تولید محصولات این بخش در 7 ماه منتهی به مهر سال جاری در حالی ثبت شده که هیچ کدام از 10 محصول ارزیابی شده رشد بالای 50 درصد نداشته اند و بالاترین رشد تولید در این گروه به  شمش آلومینیوم با 26.7 درصد رسیده است. با این شرایط می توان گفت کالای منتخب معدنی و صنایع معدنی نیز همانند منتخبین بخش صنعت روی لبه تیغ قرار گرفته اند و با کوچکترین تغییری روند تولید در این بخش نیز تغییر خواهد کرد.

براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مدت زمان مورد بررسی «کاتد مس»، «شمش آلومینیوم»، «شیشه جام»، «ظروف شیشه ای» و «ظروف چینی» رشد تولید داشته اند و در مقابل «فولادخام»، «محصولات فولادی»، «آلومینا»، «کنسانتره زغالسنگ» و «سیمان» افت تولید داشته اند.

وضعیت تولید معدنی ها

براساس داده های اعلام شده می توان گفت از میان کالای منتخب معدنی و صنایع معدنی در مدت زمان مورد بررسی «شمش آلومینیوم» بیشترین رشد تولید را داشته است. در این مدت در مجموع 312 هزار تن شمش آلومینیوم در کشور تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد 26.7 درصدی داشته است. رشد تولید «شیشه جام» هم در مدت زمان مورد بررسی برابر با 23 درصد بوده، در این مدت در مجموع 776 هزار و 400 تن شیشه جام در کشور تولید شده است.

برابر آمارهای اعلام شده تولید «ظروف چینی» نیز در این مدت برابر با 35 هزار و 200 تن بوده که نسبت مدت مشابه سال قبل رشد 14.5 درصدی داشته است. تولید «کاتدمس» نیز در مدت 176 هزار و 300 تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی 4.4 درصدی را ثبت کرده است.

داده های اعلام شده نشان دهنده آن است که در مدت زمان مورد بررسی تولید «ظروف شیشه ای» برابر با 424 هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 0.8 درصدی داشته است.

اما در میان محصولات معدنی که افت تولید داشته اند در مدت زمان مورد بررسی بیشترین افت به «کنسانتره زغالسنگ» رسیده و این محصول افتی 11.3 درصدی را در 7 ماه منتهی به مهر سال جاری به ثبت رسانده است. از سوی دیگر تولید «سیمان» هم در این مدت افت 9.1 درصدی را ثبت کرده و این افت برای «محصولات فولادی» برابر با 8.1 درصد بوده است. «فولاد خام» هم در دوره زمانی مورد بررسی افتی 4.9 درصدی داشته و این افت برای «آلومینا» برابر با 2 درصد بوده است.  

photo_۲۰۲۱-۱۲-۰۳_۱۵-۳۷-۱۲