به گزارش اکوایران؛ داده های اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان دهنده آن است که در مدت زمان مورد بررسی بیش از 102 هزار میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید در 7 ماهه 1400 به بنگاههای تولیدی و طرح های نیمه تمام پرداخت شده است.

  رصد تسهیلاتی پرداختی به بنگاههای تولیدی و طرح های نیمه تمام محل تامین مالی در راستای ستاد اقتصاد مقاومتی از پرداخت بیش از 102 هزار و 418 میلیارد ریال تسهیلات برای این بنگاهها حکایت دارد.

براساس داده های اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این مدت 2 هزار و 378 بنگاه‌ تولیدی و طرح‌ نیمه تمام موفق به دریافت تسهیلات و تأمین مالی شدند این تسهیلات برای تامین مالی بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط و طرح های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد در قالب پروژه رونق تولید پرداخت شده است.

بر این اساس در 7 ماهه امسال 10 هزار و 284 بنگاه تولیدی و طرح نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد برای دریافت تسهیلات ثبت نام کرده بودند. در این بازه زمانی همچنین 5 هزار و 221 فقره معرفی به بانک برای دریافت بیش از 296 هزار و 76 میلیارد ریال تسهیلات انجام شده است.

پراکندگی پرداخت این تسهیلات در ۳۱ استان کشور و مناطق آزاد بوده است.

تسهیلاتی اعطایی به واحدهای صادراتی

از سوی دیگر تسهیلات اعطا شده به واحدهای صادراتی در 7 ماه 1400 نشان دهنده آن است که در مدت زمان مورد بررسی در مجموع 188 متقاضی برای دریافت تسهیلات ثبت نام کرده اند از این تعداد 136 واحد موفق به دریافت تسهیلات شده اند. مجموع تسهیلات پرداختی به واحدهای صادراتی در 7 ماه منتهی به مهر ماه 25 هزار و 763 میلیارد بوده است.

222