برنامه تقاطع

یک سالگی تحریم های صنعت خودرو

این قسمت از برنامه تقاطع،با حضور کارشناسان و مهمان برنامه، آقای سعید مدنی مدیرعامل پیشین گروه صنعتی سایپا، تاثیرات تحریم ها را بر صنعت خودرو مورد بررسی قرار می دهد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد