برنامه تقاطع

خودروسازی در بوته نقد مجلس

چهارمین گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازان در آخرین روز از عمر مجلس دهم در شرایطی قرائت شد که هنوز مشخص نیست این گزارش در مجلس یازدهم چه تکلیفی پیدا خواهد کرد.

 

پیش از این در دوره های ششم ، هفتم و نهم مجلس شورای اسلامی هیاتی در باب تحقیق و تفحص از خودروسازی تشکیل و گزارش تخلفات خودروسازان در این دروه ها قرائت شد. این در شرایطی است که تهیه و قرائت این گزارش ها در صحن علنی مجلس هیچ یک مانع از توقف تخلفات و مفاسد موجود در خودروسازی نشد.حال عنوان می شود که تفاوت این گزارش با دیگر گزارش‌های خودرویی مجلس به پیشنهاد ورود جدی دستگاه قضا به تخلف خودروسازان آن هم با ایجاد شعبه‌ای خاص برای رسیدگی قضایی به تخلفات و مفاسد حوزه صنعت خودرو می گردد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد