برنامه تقاطع

کلینیکی برای درمان قیمت خودرو

قیمت گذاری خودرو در شورای رقابت هم نتوانست از التهابات بازار بکاهد .

حدود دو ماه پیش همزمان با رونمایی از بسته فروش خودرو ، کاهش قیمت در بازار هم وعده داده شد. این در شرایطی است که برخلاف پیش بینی ها و تمهیدات تزریق خودرو ، هم اکنون بازار افسار گسیخته به سمت افزایش قیمت در حرکت است.از سوی دیگر با توجه به روند صعودی نرخ ارز خودروسازها خواستار تجدید نظر شورای رقابت در قیمت های اردیبهشت هستند. حالا این شورا با تشکیل "کلینیک تجاری قیمت گذاری خودرو" در پی جلب رضایت خودروسازان از یک سو و رضایتمندی مشتریان در بازار است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد