برنامه تقاطع

موج تبدیل کارگاهی سوخت خودروها

سوژه اصلی این قسمت از برنامه تقاطع درباره گازسوز کردن خودروها است.در واقع به دنبال سهمیه بندی افزایش قیمت بنزین، گازسوز کردن خودروها مورد توجه قرار گرفته است. هم چنین درباره بازار خودرو و تحولات آن و آمار تولیدات خودرو صحبت شده است.

با شروع سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین، موج تبدیل کارگاهی سوخت خودروها مجددا به راه افتاده و شهروندان به سمت گازسوز کردن خودروها رفته‌اند. گفته میشود که با توجه به پیشینه این مسئله، گازسوز نمودن خودروها بدون در نظر گرفتن استانداردهای لازم، خطرات و عواقبی در پی دارد. تاکنون سازمان ملی استاندارد در این مورد استاندارد دقیقی اعلام نکرده است و موجی به سوی اتحادیه روانه شده که جوابی به آن داده نمی‌شود.

 

از نظر تجلی بخش، رئیس اداره انطباق قوای محرکه ایران خودرو مطرح می‌کند که قطعات مربوط به محصولات گازسوز از استاندارد بالایی برخوردارند و کارگاههای تبدیل سوخت باید از قطعات استاندارد استفاده کنند.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد