برنامه تقاطع

چالش کیفی خودروسازی ایران

چرا مردم از سطح کیفی خودروهای داخلی ناراضی هستند؟ در تعیین سطح کیفی، نقش خودروسازان بالاتر است یا قطعه سازان؟ در این قسمت از برنامه "تقاطع" کارشناسان به این سوالات پاسخ خواهند داد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد