برنامه تقاطع

پول درمانی در خودروسازی

پول درمانی صنعت خودرو تا چه زمانی ادامه می‌یابد؟ آیا با ادامه تسهیلات دولتی میتوان عدم ورشکستگی خودروسازان را در آینده تضمین کرد؟ در این قسمت از برنامه "تقاطع" کارشناسان به این سوالات پاسخ خواهند داد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد