برنامه تقاطع

چشم انداز صنعت خودرو در سال ۹۹

خودروسازان به طور میانگین روی هر خودرو ۲۳ درصد زیان می دهند . خودروسازان در شرایط بحرانی نباید به تنوع تولید بپردازند پیش بینی در مورد سال ۹۹ وابستگی زیادی به تداوم تحریم ها دارد .

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد