برنامه تقاطع

به مناسبت درگذشت پدر خودروسازی ایران

مهمان تلفنی برنامه : داوود میرخانی رشتی مدیر عامل پیشین ایران خودرو

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد