برنامه تقاطع

سیر نزولی قیمت ها در بازار خودرو

این قسمت از برنامه تقاطع،با حضور کارشناسان و مهمانان تلفنی، سیر نزولی قیمت ها را مورد بررسی قرار می دهد.

در این قسمت، روند نزولی قیمت ها در بازار خودرو ، علل کاهش قیمت ها و پیش بینی از آینده بازار توسط مهمانان تلفنی برنامه آقایان باقری و نعمت بخش،قائم مقام مدیرعامل سایپا در امور فروش و دبیر انجمن خودروسازان مورد نقد و بررسی قرار گرفت

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد