آخرین تغییرات مدیریت پروژه و ورود استاندارد مدیریت پروژه PMBOK ویرایش ۷

هدف از برگزاری این دوره، آشنائی شرکت کنندگان با این استاندارد و تغییرات ایجاد شده در PMBOK-V۷ نسبت به نسخه قبلی PMBOK-V۶می باشد.

 همچنین ایجاد مبنای مشترک برای درک و تحویل پروژه و نیز شناخت سیستم ارزش مدار تحویل پروژه  با رویکردهای (آبشاری / قابل پیش بینی، چابک / اجایل و ترکیبی / هیبریدی)از دیگر اهداف این دوره می باشد.

در این دوره، ضمن تبیین سیستم تحویل ارزش در پروژه از طریق مدیریت پروژه، اصول ۱۲ گانه تحویل پروژه و همچنین محدوده های عملکردی ۸ گانه مدیریت پروژه با رویکرد جدیدی که در استاندارد PMBOK-V۷ طراحی شده است ، جهت مدیریت پروژه به روش های آبشاری، چابک و ترکیبی در پروژه های مرتبط را از طریق ارائه مثالهای واقعی،آموزش داده می شود..

برای اطلاعات بیشتر به سایت Lms.den.ir مراجعه نمائید.

شماره تماس : ۴۲۷۱۰۱۷۵-۴۲۷۱۰۱۸۹

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد