تجزیه و تحلیل کسب و کار

احتمالاً در سازمان خودتان به این چالش برخورده اید که برای مثال برنامه ریزی استراتژیک شما به مشکل برخورده و یا به صورت کامل اجرا نشده باشد.

شاید هم عدم هماهنگی و یکپارچگی در رویکردهای بازاریابی همواره برای شما یک چالش جدی بوده و تیم های درگیر این کار نتوانسته اند انتظارات مورد نظر را برآورده سازند. اگر با این مشکلات و مسائل مواجه شده اید راه کاری که می تواند چاره کار باشد، تجزیه و تحلیل کسب و کار، است.

هدف از تجزیه و تحلیل کسب و کار این است که به مدیران آموزش داده شود،‌ چطور با بررسی دقیق سازمان و کسب و کار، می توان ریشه مشکلات و یا مسائل کسب و کار شناسایی نمود و برای آن ها راهکار مناسب ارائه داد.

علاوه بر آن، چطور می توان از فرصت های کسب و کار، برای توسعه و پیشرفت کسب و کار بهره برد.

برای اطلاعات بیشتر به سایت Lms.den.ir مراجعه نمائید.

شماره تماس : ۴۲۷۱۰۱۷۵-۴۲۷۱۰۱۸۹

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد