چابک سازی سازمان

سازمانهای امروزی، تنها محصولات یا خدمات خود را به فروش نمی رسانند، بلکه راه حلهای برآوردن نیازهای واقعی مشتریان را بفروش می رسانند.

این سازمانها معتقدند که محصولات یا خدماتشان کامل نیست و به منظور غنی سازی ارزش های دریافتی مشتریان از محصول یا خدمت و ایجاد ارزش افزوده برای آنان، سعی در غنی سازی محصول خود دارند. این امر سبب غیر قابل دسترس شدن موقعیت سازمان های چابک برای رقبا می شود.

از این رو و با توجه به ضرورتهای مورد نیاز جهت چابکی سازمان های ایرانی (بخصوص در شرایط پر تغییر کنونی) و الزام سازمان های ایرانی به چابک شدن جهت رقابت، این دوره به سازمان های ایرانی پیشنهاد می گردد تا آنها را قادر سازد برای بقاء و حفظ موقعیت خود، با این حوزه جدید مدیریت آشنا گردند.

با آموزش مدیریت چابک، سازمانها قادر خواهند بود تا  نحوه برخورد با مواردی همچون تغییرات سریع و غیر قابل پیش بینی، سفارشات خاص و سلیقه ای مشتریان، کیفیت مطلوب و انتظار مشتریان از نحوه دریافت سطح مناسبی از خروجی را فرا گیرند و بتوانند در عرصه های مختلف داخلی و خارجی، موفق ظاهر شوند.

در این دوره، علاوه بر آموزش مباحث مرتبط با مدیریت چابک، زیرساختهای لازم جهت بکارگیری مدیریت چابک در سازمان ها نیز آموزش داده می شود.

برای اطلاعات بیشتر به سایت Lms.den.ir مراجعه نمائید.

شماره تماس : ۴۲۷۱۰۱۷۵-۴۲۷۱۰۱۸۹

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد