تحول دیجیتال در کسب و کار

واحد توسعه دانش گروه رسانه ای دنیای اقتصاد برگزار می کند.

دوره‌های آموزشی "تحول دیجیتال در کسب و کار"

این بسته، شامل مطالعه موارد واقعی (Case Study) و بررسی بهترین روشها از شرکتهایی است که کسب و کار خود را به کمک تحول دیجیتال، راه اندازی کرده اند و چارچوبی را در اختیار شما قرار می دهند که چگونه سازمان خود را از طریق فرآیند تحول دیجیتال هدایت کنید ، تا بتوانید یک استراتژی دیجیتالی فراگیر ایجاد کنید.

مدیریت توسعه دانش گروه رسامه ای دنیای اقتصاد آمادگی خود را به منظور تدوین و برگزاری این بسته آموزشی تحول دیجیتال در کسب و کار برای شرکت ها، سازمان ها و موسسات (دولتی و غیر دولتی) که تمایل به برگزاری دوره های اختصاصی برای مدیران، کارشناسان و کارکنان خود را دارند اعلام می نمائید.

برای اطلاعات بیشتر بسته آموزشی تحول دیجیتال به سایت Lms.den.ir مراجعه نمائید.

شماره تماس : ۴۲۷۱۰۱۷۵ - ۴۲۷۱۰۱۸۹

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد