IC Insights به عنوان یک مرجع جهانی، برای سال 2022 پیشبینی کرده که 427.7 میلیارد تراشه در جهان به فروش خواهد رسید. در سال 2021، این عدد 391.8 میلیارد قطعه بود که پیش بینی این مرجع، حاکی از رشد 9.2 برای سال پیش رو است.

اگر تعداد تراشه های پیش بینی شده برای فروش در سال 2022 را بر جمعیت جهان تقسیم کنیم، به هر فرد روی کره زمین، 54 تراشه تعلق می گیرد. 

جذابیت ماجرا وقتی بالاتر می رود که به گذشته این آمار نگاهی بیاندازیم. درسال 1980، 9.8 میلیارد قطعه تراشه به فروش رفته که در حال حاضر، 44 برابر شده است. مقدار فروش تراشه از سال 2010 تا به این لحظه نیز، 2.2 برابر شده است.

اگر به بررسی روند فروش تراشه در سال های اخیر بپردازیم، می‌بینیم که این نمودار تا سال 2018 در حال رشد بود تا اینکه در سال 2019، با افتی مواجه شد. این افت در سال 2020 جبران شد و حتی رکورد فروش تراشه را اندکی جا به جا کرد. اما سال 2021 را می‌توان سال طلایی تراشه نام گذاری کرد.

تراشه

در سال 2021، فروش تراشه ها در عرض 1 سال 22 درصد رشد کرد! موضوع جایی جذاب تر می شود که بدانیم این تراشه ها به عنوان کالای واسطه ای، در تولید محصول دیگری که در مجموعه بازار دیجیتال قرار می گیرد، استفاده شده اند؛ یعنی، افزایش فروش محصولات دیجیتالی در دنیا.
 

البته دنیا از سال طلایی تراشه عبور کرد و IC Insights برای امسال، رشدی 9.2 درصدی را پیش بینی می کند. هرچند که این رشد در مقایسه با رشد پارسال، بیشتر از 50 درصد افت داشته، اما هنوز هم مثبت است. ضمنا باید در نظر گرفت که با توجه به نظر کارشناسان این حوزه، فروش تراشه در جهان تا مدت ها مثبت خواهد بود. این مرجع نیز، به تایید این پیش بینی می پردازد و برای سال 2026، 7 درصد رشد تر فروش تراشه ها را معقول می داند.