حالا که آمار شیوع کووید ۱۹ کاهش محسوسی داشته، بعضی از کارفرمایان و شرکت ها مانند اپل، کارمندان را به فعالیت حضوری مجبور کردند؛ البته که این تصمیم تبعات مختلفی نیز داشته است!

اما آیا واقعا عملکرد کارمندان در دورکاری، بدتر از فعالیت حضوری است؟ این تصمیم چه نتایجی برای اپل داشت؟