این سازمان اعلام کرده است که در سه سال گذشته 40000 شغل جدید ایجاد کرده و در تلاش است که استخدام نیروی کار دائمی آن در بریتانیا را به 75000 نفر برساند.

آمازون، یک میلیارد پوند در سراسر بریتانیا سرمایه گذاری کرده است و قرار است یکی از 10 کارفرمای بزرگ بخش خصوصی در این کشور باشد. نقش‌های جدید در سراسر بریتانیا پخش خواهند شد و شامل پست‌هایی در مراکز جدیدی می‌شوند که قرار است در Wakefield و Knowsley افتتاح شوند.

این مشاغل بین کار در انبار، کار اداری در لندن و منچستر و نقش های فناوری در ادینبورگ و کمبریج تقسیم خواهد شد.

جان بومفری، مدیر کشور آمازون انگلستان گفت: «ما به سرمایه‌گذاری روی استعدادها در سراسر بریتانیا، از کارآموزان در سوانسی تا دانشمندان داده در ادینبورگ ادامه می‌دهیم.»

این در حالیست که حدود یک ماه پیش سهامداران آمازون 15 پیشنهاد در مورد حقوق کارگران و محیط زیست را رد کردند.

سهامداران به همه قطعنامه ها رای منفی دادند که بیشتر آنها بر حقوق کارگران و سایر مسائل اجتماعی متمرکز بود. این قطعنامه ها شامل درخواست هایی از شرکت برای ارائه گزارش در مورد سلامت و ایمنی کارگران و رفتار با کارگران انبار خود و بررسی استفاده آمازون از پلاستیک و تغییرات در روند شرکت برای نامزدی هیئت مدیره بود.