پخش زنده پخش زنده اکو ایران
 • معمای نرخ بیکاری تک رقمی

  نرخ بیکاری در تابستان هم کاهشی شد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته یک درصد کاهش یافت. نرخ بیکاری که در تابستان سال گذشته ۱۰.۵ درصد بود، در تابستان امسال به ۹.۵ درصد رسید. اما کاهش این نرخ یک معمای پنهان دارد؛ به دلیل تغییر در یک «متغیر مهم بازار کار» که کمتر در سنجش وضعیت بازار کار به آن توجه می شود، نرخ بیکاری کاهش یافت. «اکوایران» در این گزارش به معمای «نرخ بیکاری تک رقمی» در تابستان…

  ۰ مشاهده ۰۳:۰۵
 • چرخه معیوب کسب و کار

  ریزش ۱.۵ میلیون شغل اولین شوک کرونا به بازار کار در بهار بود. شوکی که هر چند بنا به شرایط پیش آمده قابل پیش بینی بود، اما به نظر می‌رسد رفتار بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی در اقتصاد ملی برای «تسهیل گیری و اقدامات توسعه‌ای» به خوبی رصد نمی‌شود تا حداقل اثرات کرونا کمتر شود.

  ۰ مشاهده ۰۲:۱۵
 • سرایت بیکاری از استانی به استان دیگر

  بررسی جزئیات آمار بازار کار در بهار ۹۸ هر چند از کاهش جمعیت بیکار حکایت دارد، اما این کاهش به معنای بهبودی وضع بازار کار نیست! در عین حال، بررسی نرخ بیکاری در ۳۱ استان نشان می‌دهد، استان‌های دارای بیشترین و کمترین نرخ‌ بیکاری تغییر کردند و جای خود را به استان‌های دیگر دادند. جمعیت شاغل نیز نسبت به دو دوره بهار ۹۸ و زمستان ۹۸ کاهش داشته است.

  ۰ مشاهده ۰۲:۱۰
۱