پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • چرخه معیوب کسب و کار

    ریزش ۱.۵ میلیون شغل اولین شوک کرونا به بازار کار در بهار بود. شوکی که هر چند بنا به شرایط پیش آمده قابل پیش بینی بود، اما به نظر می‌رسد رفتار بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی در اقتصاد ملی برای «تسهیل گیری و اقدامات توسعه‌ای» به خوبی رصد نمی‌شود تا حداقل اثرات کرونا کمتر شود.

    ۰ مشاهده ۰۲:۱۵
  • سرایت بیکاری از استانی به استان دیگر

    بررسی جزئیات آمار بازار کار در بهار ۹۸ هر چند از کاهش جمعیت بیکار حکایت دارد، اما این کاهش به معنای بهبودی وضع بازار کار نیست! در عین حال، بررسی نرخ بیکاری در ۳۱ استان نشان می‌دهد، استان‌های دارای بیشترین و کمترین نرخ‌ بیکاری تغییر کردند و جای خود را به استان‌های دیگر دادند. جمعیت شاغل نیز نسبت به دو دوره بهار ۹۸ و زمستان ۹۸ کاهش داشته است.

    ۰ مشاهده ۰۲:۱۰
۱