جعبه سیاه

- مدیری هم میتواند شعر بگوید!

- چرا در زمینه خودرو، همه بالا میکشند؟

- شیب ملایم نزولی کرونا و .... 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد