بنا به آخرین آمار بانک جهانی، در سال ۲۰۱۹ از بین ۱۹۳ کشور جهان، تنها در ۶ کشور بوسنی و هرزگوین با ۸۰ روز، اریتره با ۸۴ روز، هائیتی با ۹۷ روز، کامبوج با ۹۹ روز، لائوس با ۱۷۳ روز و ونزوئلا با ۲۳۰ روز نیاز به میانگین مدت‌زمان بیشتری برای کسب مجوز کسب و کار جدید، نسبت به ایران را دارید.

در باقی کشورهای جهان اخذ مجوزهای یک کسب و کار نو، از ایران با میانگین ۷۲.۵ روز، زمان بسیار کمتری می‌خواهد.

رتبه اول در جهان متعلق به نیوزیلند است که در آن به طور میانگین تنها یک نصف روز کافی است!