روزشمار قیمت دلار از ۵ تا ۳۰ هزار تومان

کانال‌های قیمتی در بازار ارز در زمان کوتاه‌تری جای خود را به کانال بعدی می‌دهند. البته که نسبت تغییر قیمت از کانال ۱۰ تا ۲۰ با کانال ۲۰ تا ۳۰، تفاوت دارد، اما خود اعداد در بازارها، دارای مقاومت روانی هستند. بررسی «اکو ایران» از روزشمار روند دلار از ۵ تا ۳۰ هزار تومان را ببینید.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد