حداقل حقوق ماهانه، معادل چند لیتر بنزین است؟

کارت سوخت خودرو ها ساعت ۲۴ امشب شارژ می‌شود . به همین بهانه «اکو ایران» محاسبه کرده که حداقل حقوق کارگران در ایران و برخی کشورهای همسایه معادل چند لیتر بنزین است؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد