مقایسه بازدهی بازارها در مهر ۹۹

در ماه گذشته، بازدهی ۲ بازار از نرخ تورم ماهانه بیشتر بوده است؛ سکه و خودرو. بازدهی در بازار خودرو با فاصله از بازارهای موازی دیگر ثبت شده است. البته افزایش قیمت خودرو در اولین ماه پاییز، خود به یکی از علل اصلی افزایش تورم بدل شد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد